Planeringsmöte!

Ännu ett lyckat planeringsmöte kan läggas till handlingarna. Nu är Italientrippen så gott som klar, tror jag..

Inga kommentarer: