Inlägg

700 mil än så länge.

60 mil med bula i brallan.